Sverigedemokraterna i Munkfors | Sida 2

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Munkfors

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Björn Bäckström

Ordförande SD Munkfors

073-4101643

bjorn.backstrom@sd.se

 • Kandidatpresentation – Björn Bäckström

  Av anina.laroma den 13 juli, 2018
  0

  Björn Bäckström, 72, Elingenjör, Västanå. Kommunpolitiker i Munkfors 2014-2018 och nu förstanamn till Munkfors kommunfullmäktige.

  Stockholmare som bott och arbetat många år utomlands som Electriacal Superintendant (elansvarig) på Skanska, i länder som Kenya, Tunisien, Saudiarabien, Panama, Zimbabwe, Tanzania, Peru, Honduras, Colombia. Funktionen var övergripande elansvar på olika byggnationer. Björn bodde och åkte runt mycket i länderna och i Panama hade han till exempel en häst som hette ”La Sombra”. Björn var även elansvarig på det stora projektet med tunnelbygget nere på Hallandsåsen, där han först var 1996-1997 och sedan hela tiden från 2004-2015.

  Röstar ni på SD kommer ni att ha företrädare som bryr sig om Munkfors invånare. Vi värnar om småföretagarna och Munkfors utveckling av näringsliv, turism och inflyttning. Jag kommer att lyssna på er 3700 kommuninvånare och föra ut er talan.

 • Val 2018

  Av anina.laroma den 10 mars, 2018
  0

  MUNKFORS – BRUKSORTEN SOM GÖR SKILLNAD

  För att kunna erbjuda de kommunvisioner vi har måste politiken frigöra ekonomiska förutsättningar de kommande åren. Aktuella avtal med Migrationsverket måste reduceras till att bara omfatta det lagen föreskriver och inga nya avtal får upprättas om Munkfors skall klara av den framtida välfärden och kommunservicen för sina invånare.
  När det gäller kostnader för anhöriga och återföreningen, ersätts bara vissa delar av de faktiska kostnaderna. Munkfors kommun kan tvingas till skattehöjningar, nedskärningar eller omprioriteringar och därmed ställa verksamheter emot varandra när pengarna inte räcker till allt.
  Vår målsättning är att en ansvarsfull ekonomisk politik, med en budget i balans, kan skapa dessa förutsättningar. Vi vill tillsammans med invånarna i Eda förverkliga den kvalitetskommun alla vill ha. Vi känner ett stort ansvar över denna utmaning.

  En trygg skola med kunskapsfokus
  • En skola på småskalig grund vad gäller elevantal på skolan och i klasserna
  • Fler vuxna skall göra eleverna sedda och ingen skall behöva glömmas bort och försvinna i mängden
  • Kunskap skall stå i fokus i en skola där ordning och reda råder

  Vi ger de äldre en värdig ålderdom
  • Äldreomsorgen skall kunna erbjuda trygghetsboenden med aktiviteter för de gamla, gemenskapslokaler för måltider, samvaro, hobby och rekreation – som ett alternativ för de som inte vill eller orkar bo kvar hemma, men som är för pigga för ett gruppboende
  • Varm vällagad näringsrik mat skall serveras och levereras av hemtjänsten.

  Ungdomen är Munkfors framtid – vi ger dem möjligheten att utvecklas
  • Ungdomar skall både ha möjlighet till praktik för att kunna utvecklas och förverkliga sin framtid
  • Vi värnar ett rikt fritids- och kulturutbud för de yngre generationerna

  Barns trygghet är viktig även till och från skolan
  • Det är extra viktigt med upplysta gång- och cykelvägar där barn går eller cyklar till och från skolan och fritidsaktiviteter.

  Vår framtidsvision är ett Munkfors med 5000 invånare
  • Vi vill ta vara på närheten till Sunne, Hagfors och Karlstad med bättre kommunikationer och ökad besöksnäring i Munkfors och Ransäter
  • Munkfors kommun bör aktivt verka för att skapa förutsättningar för konstruktiva samarbeten mellan myndigheter, arbetsförmedling, näringsliv och utbildningsväsende.
  • Småföretagande är särskilt gynnsamt eftersom en kommun som är beroende av några få stora företag är sårbar.

 • SD Klarälvsdalen blev två föreningar

  Av anina.laroma den 20 februari, 2018
  0

  SD Klarälvsdalen som bildades 2012, höll sitt sista årsmöte den 20 februari, då huvudpunkten var att Hagfors och Munkfors bildar egna föreningar inom sina kommungränser och antar SD:s stadgar. Riksdagsmannen Runar Filper från Sunne och Riksombudsman Anina Laroma från Fagersta var inbjudna att sitta i presidiet.

  SD Munkfors förste ordförande blev Björn Bäckström, som är partiets gruppledare i Munkfors kommunfullmäktige sedan 2014. Årsmötet delegerade fastställandet av kommunvalsedlarna till den nya föreningsstyrelsen.

 • Runar Filper omvald som ordförande för 15:e året i rad

  Av anina.laroma den 19 mars, 2017
  0

  Sverigedemokraterna Värmlands län höll lördagen den 18 mars distriktsårsmöte i Karlstad.

  Runar Filper valdes till ordförande för 15:e årsmötet i rad, alltsedan Sverigedemokraterna Värmlands län bildades 2002. Ljubica Jasic Modin, gruppledare i Karlstad valdes till vice ordförande och Jonas Chongera från Forshaga valdes till andre vice ordförande.

 • Styrelsemöte torsdagen den 22 september

  Av anina.laroma den 3 oktober, 2016
  0

  kl

  SD Klarälvsdalens styrelse samlad för att bolla idéer och planera för verksamheten. Distriktsordförande Runar Filper och distriktsombudsman Anina Laroma var adjungerade på mötet för att informera om kommande utbildningar och andra aktiviteter i distriktet.